Dette sker i klubben:

KØREAFTEN: Hver den 1.tirsdag i måneden i sommerhalvåret, er der køreaften /fællestur.                        Kl 18.00 fra klubhuset. 

SPISEAFTEN: Hver den 2. tirsdag i måneden er der spiseaften. (året rundt)

AKTIVITETSDAG: 20. juni 2020 kl 9.00. (vi starter med rundstykker)

KONGEÅTRÆF : 14.-16. aug: 2020